Vertrouwenspersoon GV DOTO en vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNGU

Indien ouders van jeugdleden of leden zelf vragen/opmerkingen of klachten hebben, dan kunnen zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van GV DOTO. Deze persoon is eerste opvang/aanspreekpunt voor (ouders van) leden en per mail te bereiken: Bettina Tulen, e-mail: tulen@kpnmail.nl .

Daarnaast is het voor ieder afzonderlijk mogelijk om zich te wenden tot de VCP van de KNGU. Deze VCP is de contactfunctionaris binnen de KNGU (de sportbond waarbij GV DOTO is aangesloten).

Taken van de VCP zijn:

  • Tweede opvang/aanspreekpunt voor (ouders van) leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover met iemand willen spreken
  • Doorverwijzen indien noodzakelijk
  • Preventieactiviteiten

Aanspreekpunt binnen de KNGU is:

Henriët van der Weg
E-mail: vanderweg@kngu.nl
Tel.: 055 505 87 35 (ma/di/do/vr)

Iedereen die sport, kan te maken krijgen met vormen van (seksuele) intimidatie. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO