Lid worden van Doto

Bondscontributie:
De vereniging is verplicht om jouw als lid aan te melden bij ons overkoepelend orgaan de KNGU. Hiervoor is bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt per kwartaal doorberekend aan onze leden. Van dit bedrag worden onder andere wedstrijden georganiseerd en een verzekering afgesloten.

De contributie voor seizoen 2023 is per kwartaal:

Tariefstelling 2022               Kwartaalabonnement
(exclusief bondscontributie)   (o.b.v. 1 uur per week)

Gymfit                        € 40,20

Kleutergym               € 48,14

Ouder en kind          € 48,14

Turnen                       € 48,14

15+ springgroep       € 40,02

Trampoline               € 50,78

Selectie                      € 39,83

Freerun                      € 48,14

1) Op basis van 1 les per week
2) Bij meer dan 4 uur per week geldt over het gehele kwartaaltarief een korting van 15%

Elk (thuiswonend) 3e kind uit één gezin gratis!
Elke sport mag 2 lessen gratis worden uitgeprobeerd.

Inschrijfgeld:
Eénmalig € 15,00 bij inschrijving als lid.

Buitengewoon lidmaatschap
Wanneer u gedurende langere tijd niet in staat bent om te sporten (denk bijvoorbeeld aan zwangerschap, blessure e.d.) is het mogelijk om buitengewoon lid te worden. U betaalt dan 
€ 3,00 per kwartaal. Het informatieblad valt dan nog steeds bij u door de brievenbus. Zodra u weer gaat sporten hoeft er niet opnieuw inschrijfgeld betaald te worden. Wilt u e mogelijkheden hiervoor bespreken, neemt u dan contact opnemen met onze ledenadministratie.

Wil je lid worden van onze vereniging?

Vul dan het aanmeldformulier in door middel van onderstaande button.

Meld je aan

De bondscontributie (KNGU bijdrage) voor seizoen 2023 is:
Voor jeugdleden t/m 15 jaar:             € 7,00 per kwartaal

Voor seniorleden 16 jaar en ouder:  € 8,00 per kwartaal

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO