Lid worden van Doto

Bondscontributie:
De vereniging is verplicht om jouw als lid aan te melden bij ons overkoepelend orgaan de K.N.G.U. Hiervoor is bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt per kwartaal doorberekend aan onze leden. Van dit bedrag worden onder andere wedstrijden georganiseerd en een verzekering afgesloten.

De contributie voor seizoen 2019 is per kwartaal:
Jeugdlid (tot 16 jr) – €32,50

Seniorlid – €36,50
Selectietrainen Turnen dinsdag – €45,00
Selectietrainen Turnen woensdag – €40,00
Selectietrainen Turnen vrijdag – €40,00

Elk (thuiswonend) 3e kind uit één gezin gratis!
Elke sport mag 2 lessen gratis worden uitgeprobeerd.

Inschrijfgeld:
Eénmalig € 15,00 bij inschrijving als lid.

Wil je lid worden van onze vereniging

Download dan onderstaand formulier, vul hem in en lever dit formulier bij ons in.

Download formulier

Buitengewoon lidmaatschap
Als u gedurende langere tijd niet in staat bent om te sporten, denk aan zwangerschap, blessure e.d. is het mogelijk om buitengewoon lid te worden. U betaalt dan 
€ 3,00 per kwartaal. U blijft dan het informatieblad ontvangen en gaat u weer sporten dan hoeft er niet opnieuw inschrijfgeld betaald te worden. Wilt u hierover in contact treden met Doto om de mogelijkheden te bespreken dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze ledenadministratie.

De K.N.G.U. bijdrage voor seizoen 2019 is:
Voor jeugdleden 3 t/m 15jr :  € 5,70 per kwartaal

Voor seniorleden 16jr en ouder:  € 6,85 per kwartaal.

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO