Lid worden van Doto

Bondscontributie:
De vereniging is verplicht om jouw als lid aan te melden bij ons overkoepelend orgaan de KNGU. Hiervoor is bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt per kwartaal doorberekend aan onze leden. Van dit bedrag worden onder andere wedstrijden georganiseerd en een verzekering afgesloten.

De contributie voor seizoen 2020/2021 is per kwartaal:

Jeugdlid (tot 16 jr)   € 32,50
Seniorlid                    € 36,50
Turnen selectie dinsdag      € 45,00
Turnen selectie woensdag  € 40,00
Turnen selectie vrijdag       € 40,00

Elk (thuiswonend) 3e kind uit één gezin gratis!
Elke sport mag 2 lessen gratis worden uitgeprobeerd.

Inschrijfgeld:
Eénmalig € 15,00 bij inschrijving als lid.

Wil je lid worden van onze vereniging

Download dan onderstaand formulier, vul hem in en lever dit formulier bij ons in.

Download formulier

Buitengewoon lidmaatschap
Wanneer u gedurende langere tijd niet in staat bent om te sporten (denk bijvoorbeeld aan zwangerschap, blessure e.d.) is het mogelijk om buitengewoon lid te worden. U betaalt dan 
€ 3,00 per kwartaal. Het informatieblad valt dan nog steeds bij u door de brievenbus. Zodra u weer gaat sporten hoeft er niet opnieuw inschrijfgeld betaald te worden. Wilt u e mogelijkheden hiervoor bespreken, neemt u dan contact opnemen met onze ledenadministratie.

De KNGU bijdrage voor seizoen 2020/2021 is:
Voor jeugdleden 3 t/m 15 jaar:         € 5,70 per kwartaal

Voor seniorleden 16 jaar en ouder:  € 6,85 per kwartaal.

 
 
Gymnastiekvereniging DOTO